ICT en onderwijs

De professionals van het Mundium College noemen ICT zowel middel als doel als het gaat om leren.

Doel, omdat de wereld zonder ICT niet meer voorstelbaar is, en het leren over (toepassingen van) ICT dus deel van het onderwijs hoort te zijn.

Middel, omdat ICT vele mogelijkheden biedt het leren te verbeteren:

1. Met smartboard en ELO vergroten we het didactisch repertoire aan werkvormen. Zo verlevendigen we het klassikale lessengebeuren en kan de docent interactief heel veel illustreren.

2. Als docenten leren arrangeren profiteren we van het groeiende aanbod aan digitaal lesmateriaal, binnen de gestelde leerdoelen.

3. Het is ook van belang dat leerlingen zelf arrangeren, langs leervragen hun weg zoeken in (door de docent) geselecteerd materiaal (vraaggestuurd onderwijs) en social media inschakelen om deskundigheid te raadplegen. Daarbij kan het gaan om reproducerend leren, maar ook om het toepassen van kennis of het verwerven van inzicht. Een goede voorbereiding op de netwerksamenleving.

4. Social media maken een belangrijk deel uit van de wereld waarin onze leerlingen leven. We onderzoeken samen met de leerlingen hoe we onderwijsdoelen en social media op een goede manier kunnen verbinden.

De mogelijkheden van ICT gaan leiden tot een nieuwe didactiek, vooral als gevolg van twee laatstgenoemde punten. De meerwaarde die ICT kán hebben, staat onomstreden vast. De Mundium-scholen verwachten van hun docenten dat ze zich optimaal in de mogelijkheden verdiepen.

Het Mundium College werkt voor alle docenten aan de  ICT-competenties zoals beschreven in de ICT-kennisbasis van Kennisnet. Globaal houdt dit in, dat straks alle docenten hun weg kunnen vinden in de wereld van het digitale lesmateriaal en daar de goede keuzes uit kunnen maken.

ICT-scholing koppelen wij in de Mundium-scholen efficiënt aan onderwijsprojecten, waarin die competenties gevraagd worden. Zo is direct duidelijk waarvoor de specifieke kennis nodig is en wordt die ook meteen toegepast en onderhouden.

De professionals van het Mundium College noemen ICT zowel middel als doel als het gaat om leren.

Doel, omdat de wereld zonder ICT niet meer voorstelbaar is, en het leren over (toepassingen van) ICT dus deel van het onderwijs hoort te zijn.

Middel, omdat ICT vele mogelijkheden biedt het leren te verbeteren:

1. Met smartboard en ELO vergroten we het didactisch repertoire aan werkvormen. Zo verlevendigen we het klassikale lessengebeuren en kan de docent interactief heel veel illustreren.

2. Als docenten leren arrangeren profiteren we van het groeiende aanbod aan digitaal lesmateriaal, binnen de gestelde leerdoelen.

3. Het is ook van belang dat leerlingen zelf arrangeren, langs leervragen hun weg zoeken in (door de docent) geselecteerd materiaal (vraaggestuurd onderwijs) en social media inschakelen om deskundigheid te raadplegen. Daarbij kan het gaan om reproducerend leren, maar ook om het toepassen van kennis of het verwerven van inzicht. Een goede voorbereiding op de netwerksamenleving.

4. Social media maken een belangrijk deel uit van de wereld waarin onze leerlingen leven. We onderzoeken samen met de leerlingen hoe we onderwijsdoelen en social media op een goede manier kunnen verbinden.

De mogelijkheden van ICT gaan leiden tot een nieuwe didactiek, vooral als gevolg van twee laatstgenoemde punten. De meerwaarde die ICT kán hebben, staat onomstreden vast. De Mundium-scholen verwachten van hun docenten dat ze zich optimaal in de mogelijkheden verdiepen.

Het Mundium College werkt voor alle docenten aan de  ICT-competenties zoals beschreven in de ICT-kennisbasis van Kennisnet. Globaal houdt dit in, dat straks alle docenten hun weg kunnen vinden in de wereld van het digitale lesmateriaal en daar de goede keuzes uit kunnen maken.

ICT-scholing koppelen wij in de Mundium-scholen efficiënt aan onderwijsprojecten, waarin die competenties gevraagd worden. Zo is direct duidelijk waarvoor de specifieke kennis nodig is en wordt die ook meteen toegepast en onderhouden.

Het Mundium College valt onder de Stichting Onderwijs Midden-Limburg
Inloggen