Lerend netwerk

Het Mundium College staat graag midden in de samenleving en bouwt samen met partners aan die samenleving.

Wij staan voor een zo integraal mogelijke benadering van jongeren. Daarom spreken we met bovengenoemde partners over een (door de gemeente geregisseerde) afstemming en uiteindelijk integratie van de het werk van de partners.

Gevestigd in Roermond-Oost, praten en denken we mee in het project samenlevingsopbouw in de wijk Donderberg. Een aantal bijeenkomsten in het kader van dit project vonden plaats in onze locatie Niekée.

Natuurlijke partners zien wij in het (jeugd)welzijnswerk (Wel.kom), de instellingen rond jeugdzorg en maatschappelijk werk (Bureau Jeugdzorg, Algemeen Maatschappelijk Werk, GGD) en de gemeente Roermond als het gaat om leerplicht, onderwijshuisvesting en het jeugd- en jongerenbeleid.

Met het primair onderwijs willen we graag de aansluiting van po naar vo verbeteren. Met Gilde Opleidingen en Citaverde kijken we voortdurend hoe de overgang naar mbo beter kan. Het is belangrijk om voortijdig schoolverlaten tegen te gaan, maar samen verbeteren we ook de doorlopende onderwijs- en zorglijnen in het beroepsonderwijs.

Wij garanderen passend onderwijs, zodat uw kind in het regulier onderwijs zich op zijn of haar niveau kan ontwikkelen op het niveau waarop het gestart is. Elke leerling heeft een ontwikkelingsperspectief: dit ben ik en dit kan ik.

Soms is hiervoor extra begeleiding nodig. Samen met andere scholen zetten wij nu een regionaal Kennis- en Expertisecentrum op, waarin we ook samenwerken met het speciaal onderwijs en zorgpartner Mutsaersstichting. Zo versterken onderwijs en begeleiding elkaar, zodat elke leerling zich optimaal kan ontwikkelen en niet onnodig een stapje terug hoeft te doen.

Het Mundium College staat graag midden in de samenleving en bouwt samen met partners aan die samenleving.

Wij staan voor een zo integraal mogelijke benadering van jongeren. Daarom spreken we met bovengenoemde partners over een (door de gemeente geregisseerde) afstemming en uiteindelijk integratie van de het werk van de partners.

Gevestigd in Roermond-Oost, praten en denken we mee in het project samenlevingsopbouw in de wijk Donderberg. Een aantal bijeenkomsten in het kader van dit project vonden plaats in onze locatie Niekée.

Natuurlijke partners zien wij in het (jeugd)welzijnswerk (Wel.kom), de instellingen rond jeugdzorg en maatschappelijk werk (Bureau Jeugdzorg, Algemeen Maatschappelijk Werk, GGD) en de gemeente Roermond als het gaat om leerplicht, onderwijshuisvesting en het jeugd- en jongerenbeleid.

Met het primair onderwijs willen we graag de aansluiting van po naar vo verbeteren. Met Gilde Opleidingen en Citaverde kijken we voortdurend hoe de overgang naar mbo beter kan. Het is belangrijk om voortijdig schoolverlaten tegen te gaan, maar samen verbeteren we ook de doorlopende onderwijs- en zorglijnen in het beroepsonderwijs.

Wij garanderen passend onderwijs, zodat uw kind in het regulier onderwijs zich op zijn of haar niveau kan ontwikkelen op het niveau waarop het gestart is. Elke leerling heeft een ontwikkelingsperspectief: dit ben ik en dit kan ik.

Soms is hiervoor extra begeleiding nodig. Samen met andere scholen zetten wij nu een regionaal Kennis- en Expertisecentrum op, waarin we ook samenwerken met het speciaal onderwijs en zorgpartner Mutsaersstichting. Zo versterken onderwijs en begeleiding elkaar, zodat elke leerling zich optimaal kan ontwikkelen en niet onnodig een stapje terug hoeft te doen.

Het Mundium College valt onder de Stichting Onderwijs Midden-Limburg
Inloggen