Innovatie en ontwikkeling

We onderschrijven van harte ‘breed en authentiek leraarschap’, dat Stichting Onderwijs Midden-Limburg (SOML) het doel noemt van het personeelsbeleid voor docenten. Binnen SOML versterken de scholen van het Mundium College en andere scholengemeenschappen elkaar.

De leraar draagt het onderwijs. Hij/zij daagt leerlingen uit hun leervragen te stellen door het onderwijs te verbinden met de wereld van de leerlingen, en het als zodanig voor leerlingen betekenisvol te laten zijn. Door tevens het onderwijs in verband te brengen met de actuele ontwikkelingen in de samenleving en in de wereld, werkt hij/zij aan de vorming van goede wereldburgers.

Morele opvattingen

De leraar ziet kansen en benut die om met leerlingen het goede gesprek te voeren, door aan te sluiten bij of op zoek te gaan naar morele opvattingen van leerlingen. Daarbij kunnen zijn/haar eigen morele opvattingen nooit buiten beschouwing blijven.

Om dit mogelijk te maken achten we het noodzakelijk dat de docent de vaardigheden bezit die zijn geformuleerd in de zeven rollen van de wet Beroepen In het Onderwijs: breed leraarschap. Het goed invullen van de rol: ‘reflecteren op het functioneren’ maakt het mogelijk elke docent in elk functioneringsgesprek te bevragen op zijn sterke punten en ontwikkelpunten.

Lees hier verder over ons personeelsbeleid in het Mundium Meerjarenbeleidsplan.

Deze manier van leven brengt onze leerlingen en onze professionals een uitdagende vorm van onderwijs, die past bij de persoon.

Dit uit zich in speciale activiteiten, zoals bijvoorbeeld de Stage Battle en Moskeebezoek.

We onderschrijven van harte ‘breed en authentiek leraarschap’, dat Stichting Onderwijs Midden-Limburg (SOML) het doel noemt van het personeelsbeleid voor docenten. Binnen SOML versterken de scholen van het Mundium College en andere scholengemeenschappen elkaar.

De leraar draagt het onderwijs. Hij/zij daagt leerlingen uit hun leervragen te stellen door het onderwijs te verbinden met de wereld van de leerlingen, en het als zodanig voor leerlingen betekenisvol te laten zijn. Door tevens het onderwijs in verband te brengen met de actuele ontwikkelingen in de samenleving en in de wereld, werkt hij/zij aan de vorming van goede wereldburgers.

Morele opvattingen

De leraar ziet kansen en benut die om met leerlingen het goede gesprek te voeren, door aan te sluiten bij of op zoek te gaan naar morele opvattingen van leerlingen. Daarbij kunnen zijn/haar eigen morele opvattingen nooit buiten beschouwing blijven.

Om dit mogelijk te maken achten we het noodzakelijk dat de docent de vaardigheden bezit die zijn geformuleerd in de zeven rollen van de wet Beroepen In het Onderwijs: breed leraarschap. Het goed invullen van de rol: ‘reflecteren op het functioneren’ maakt het mogelijk elke docent in elk functioneringsgesprek te bevragen op zijn sterke punten en ontwikkelpunten.

Lees hier verder over ons personeelsbeleid in het Mundium Meerjarenbeleidsplan.

Deze manier van leven brengt onze leerlingen en onze professionals een uitdagende vorm van onderwijs, die past bij de persoon.

Dit uit zich in speciale activiteiten, zoals bijvoorbeeld de Stage Battle en Moskeebezoek.

Het Mundium College valt onder de Stichting Onderwijs Midden-Limburg
Inloggen