Bestuur Mundium College

De vier Mundiumscholen hebben elk een eigen locatiedirectie.
De locatiedirecties worden aangestuurd door
dhr. J.M.A. Fasen, Centrale Directie van het Mundium College.
 

U kunt dhr. Fasen bellen op 0475 345800 of een afspraak maken via het secretariaat:
secretariaat@mundiumcollege.nl


Het bezoekadres is:  Oranjelaan 300, 6043 GL Roermond.


Het Mundium College is onderdeel van de Stichting Onderwijs Midden-Limburg (SOML).
SOML stelt op bovenschools niveau beleidskaders voor de scholen op en zorgt dat deze ook nageleefd worden. Dat gebeurt in overleg met de directies van de betrokken scholen.
Lees meer op
www.soml.nl

 

De vier Mundiumscholen hebben elk een eigen locatiedirectie.
De locatiedirecties worden aangestuurd door
dhr. J.M.A. Fasen, Centrale Directie van het Mundium College.
 

U kunt dhr. Fasen bellen op 0475 345800 of een afspraak maken via het secretariaat:
secretariaat@mundiumcollege.nl


Het bezoekadres is:  Oranjelaan 300, 6043 GL Roermond.


Het Mundium College is onderdeel van de Stichting Onderwijs Midden-Limburg (SOML).
SOML stelt op bovenschools niveau beleidskaders voor de scholen op en zorgt dat deze ook nageleefd worden. Dat gebeurt in overleg met de directies van de betrokken scholen.
Lees meer op
www.soml.nl

 

Het Mundium College valt onder de Stichting Onderwijs Midden-Limburg
Inloggen