Integriteit en klachten

Alle Mundium -scholen hanteren een klachtenregeling, zodat leerlingen, hun ouders en onze medewerkers weten welke stappen we zetten als iemand een klacht indient.  De tekst van de klachtenregeling ziet u hier en is op papier verkrijgbaar bij de schooladministratie. 

Als u een klacht heeft, dan kunt u contact opnemen met het Bemiddelings-Assistentie-Team (BAT) van de school van uw kind, met daarin:
- de locatiedirecteur
- de vertrouwenspersoon van leerlingen en ouders
- de contactpersoon, die de administratieve afhandeling verzorgt.
 
Is de klacht niet naar tevredenheid afgehandeld? Dien dan uw klacht in bij het BAT-team van het overkoepelende Mundium College, met daarin:
- de locatiedirecteur van de school van uw kind
- de vertrouwenspersoon integriteit, dhr.  L. van Heesch, T 0475 508080
- de voorzitter Centrale Directie, dhr. J.M.A. Fasen, T 0475 345800.

U kunt mondeling of schriftelijk uw klacht indienen. Kan of mag uw klacht niet op schoolniveau worden afgehandeld, dan leidt het BAT uw reactie door naar de bovenschoolse klachtencommissie:

Externe Onafhankelijke Klachtencommissie,
T.a.v. ambtelijk secretaris, mevr. E. Kurstjens
Postbus 270
5900 AG Venlo
U kunt zich ook rechtstreeks wenden tot de externe vertrouwenspersoon:
vertrouwenspersoon.soml@gmail.com


Alle Mundium -scholen hanteren een klachtenregeling, zodat leerlingen, hun ouders en onze medewerkers weten welke stappen we zetten als iemand een klacht indient.  De tekst van de klachtenregeling ziet u hier en is op papier verkrijgbaar bij de schooladministratie. 

Als u een klacht heeft, dan kunt u contact opnemen met het Bemiddelings-Assistentie-Team (BAT) van de school van uw kind, met daarin:
- de locatiedirecteur
- de vertrouwenspersoon van leerlingen en ouders
- de contactpersoon, die de administratieve afhandeling verzorgt.
 
Is de klacht niet naar tevredenheid afgehandeld? Dien dan uw klacht in bij het BAT-team van het overkoepelende Mundium College, met daarin:
- de locatiedirecteur van de school van uw kind
- de vertrouwenspersoon integriteit, dhr.  L. van Heesch, T 0475 508080
- de voorzitter Centrale Directie, dhr. J.M.A. Fasen, T 0475 345800.

U kunt mondeling of schriftelijk uw klacht indienen. Kan of mag uw klacht niet op schoolniveau worden afgehandeld, dan leidt het BAT uw reactie door naar de bovenschoolse klachtencommissie:

Externe Onafhankelijke Klachtencommissie,
T.a.v. ambtelijk secretaris, mevr. E. Kurstjens
Postbus 270
5900 AG Venlo
U kunt zich ook rechtstreeks wenden tot de externe vertrouwenspersoon:
vertrouwenspersoon.soml@gmail.com


Het Mundium College valt onder de Stichting Onderwijs Midden-Limburg
Inloggen