Medezeggenschap Mundium College

Elke Mundiumschool heeft een eigen medezeggenschapsraad (MR). Ouders en personeelsleden kunnen zich verkiesbaar stellen voor deze raad. De MR praat onder andere over de onderwijskundige doelen van de school, het schoolplan, het financieel beleid van de school en de organisatie van de school.


De MR van het Mundium College praat over overkoepelende thema's, zoals het meerjarenbeleidsplan, het financieel beleid, de klachtenregeling en centrale diensten. De Mundium MR is vertegenwoordigd door de volgende personen van de aangesloten scholen.


Leerlingen:
Dhr. C. Martini   (Lyceum Schöndeln)
Mw. V. Weijers (Niekée)

Ouders:
Dhr. J. Smeets   (Mavo Roermond)
Dhr. E. Sullot     (Niekée)
Dhr. J. Feddema (Lyceum Schöndeln)

Docenten:
Mw. M. Kaiser            (NT2: voorzitter)
Dhr. M. Erdkamp         (Mavo Roermond)
Dhr. M. Pomp             (Lyceum Schöndeln: vice secretaris)
Dhr. J. Scheurwater    (Niekée)
Dhr. P. Salden           (Mavo Roermond)
Dhr. H. Schreuders     (Lyceum Schöndeln: vice voorzitter)

Elke Mundiumschool heeft een eigen medezeggenschapsraad (MR). Ouders en personeelsleden kunnen zich verkiesbaar stellen voor deze raad. De MR praat onder andere over de onderwijskundige doelen van de school, het schoolplan, het financieel beleid van de school en de organisatie van de school.


De MR van het Mundium College praat over overkoepelende thema's, zoals het meerjarenbeleidsplan, het financieel beleid, de klachtenregeling en centrale diensten. De Mundium MR is vertegenwoordigd door de volgende personen van de aangesloten scholen.


Leerlingen:
Dhr. C. Martini   (Lyceum Schöndeln)
Mw. V. Weijers (Niekée)

Ouders:
Dhr. J. Smeets   (Mavo Roermond)
Dhr. E. Sullot     (Niekée)
Dhr. J. Feddema (Lyceum Schöndeln)

Docenten:
Mw. M. Kaiser            (NT2: voorzitter)
Dhr. M. Erdkamp         (Mavo Roermond)
Dhr. M. Pomp             (Lyceum Schöndeln: vice secretaris)
Dhr. J. Scheurwater    (Niekée)
Dhr. P. Salden           (Mavo Roermond)
Dhr. H. Schreuders     (Lyceum Schöndeln: vice voorzitter)

Het Mundium College valt onder de Stichting Onderwijs Midden-Limburg
Inloggen