Missie Mundium College

Het Mundium College wil voor alle leerlingen in de regio kwalitatief onderwijs op diverse niveaus aanbieden zodat deze jongeren - conform onze visie - hun talenten kunnen ontplooien, zich maatschappelijk kunnen kwalificeren met een goed diploma en goede wereldburgers kunnen worden. We willen voor alle leerlingen in Roermond en directe omgeving passend onderwijs realiseren.


Leerlingen hebben een ‘thuis’, gaan naar school, hebben een leven in de wijk of in de stad, en communiceren intensief via social media en internet, ook wel het vierde milieu genoemd.


Mundium College vindt het belangrijk dat scholen zich openstellen voor al deze vormen van informeel leren, en dat professionals zich hiermee verbinden. Zo vervullen we een belangrijke voorwaarde om te komen tot leren dat betekenis heeft voor leerlingen. Want leren doen jongeren de hele dag, de school moet daarbij aansluiten.


Het is voor leerlingen namelijk heel normaal om na school nog iets te doen waar ze belangstelling voor hebben. Dat kunnen sportieve activiteiten zijn, maar ook culturele. Zo ontstaat als het ware een verlengde schooldag; die biedt natuurlijk ook ruimte om verder te werken aan schoolse doelen rondom de ontwikkeling van de betreffende leerlingen.


Een bijzondere opdracht heeft de school als brede maatschappelijke voorziening voor die leerlingen voor wie maatschappelijke participatie niet van huis uit vanzelfsprekend is. Samenwerking met welzijnswerk en verenigingsleven in de brede maatschappelijke voorziening levert kansen op die leerlingen de weg te wijzen naar maatschappelijke participatie. Andersom kan een zo geconstrueerde verlengde schooldag ook ruimte bieden om verder te werken aan schoolse doelen rondom de ontwikkeling van de betreffende leerlingen.


We hechten daarnaast aan goed contact met ouders. Het is fijn en gemakkelijk als u het schoolgebouw ook kent als plaats voor wijk- of stadsactiviteiten, de plaats waar cursussen voor volwassenen worden aangeboden en de plek waar een loket is waar u vragen rondom maatschappelijke ondersteuning kunt stellen.

Heeft u interesse in het complete beleidsplan van het Mundium College, klik dan hier.

Het Mundium College wil voor alle leerlingen in de regio kwalitatief onderwijs op diverse niveaus aanbieden zodat deze jongeren - conform onze visie - hun talenten kunnen ontplooien, zich maatschappelijk kunnen kwalificeren met een goed diploma en goede wereldburgers kunnen worden. We willen voor alle leerlingen in Roermond en directe omgeving passend onderwijs realiseren.


Leerlingen hebben een ‘thuis’, gaan naar school, hebben een leven in de wijk of in de stad, en communiceren intensief via social media en internet, ook wel het vierde milieu genoemd.


Mundium College vindt het belangrijk dat scholen zich openstellen voor al deze vormen van informeel leren, en dat professionals zich hiermee verbinden. Zo vervullen we een belangrijke voorwaarde om te komen tot leren dat betekenis heeft voor leerlingen. Want leren doen jongeren de hele dag, de school moet daarbij aansluiten.


Het is voor leerlingen namelijk heel normaal om na school nog iets te doen waar ze belangstelling voor hebben. Dat kunnen sportieve activiteiten zijn, maar ook culturele. Zo ontstaat als het ware een verlengde schooldag; die biedt natuurlijk ook ruimte om verder te werken aan schoolse doelen rondom de ontwikkeling van de betreffende leerlingen.


Een bijzondere opdracht heeft de school als brede maatschappelijke voorziening voor die leerlingen voor wie maatschappelijke participatie niet van huis uit vanzelfsprekend is. Samenwerking met welzijnswerk en verenigingsleven in de brede maatschappelijke voorziening levert kansen op die leerlingen de weg te wijzen naar maatschappelijke participatie. Andersom kan een zo geconstrueerde verlengde schooldag ook ruimte bieden om verder te werken aan schoolse doelen rondom de ontwikkeling van de betreffende leerlingen.


We hechten daarnaast aan goed contact met ouders. Het is fijn en gemakkelijk als u het schoolgebouw ook kent als plaats voor wijk- of stadsactiviteiten, de plaats waar cursussen voor volwassenen worden aangeboden en de plek waar een loket is waar u vragen rondom maatschappelijke ondersteuning kunt stellen.

Heeft u interesse in het complete beleidsplan van het Mundium College, klik dan hier.

Het Mundium College valt onder de Stichting Onderwijs Midden-Limburg
Inloggen